Kvalitetspolicy

Cento Kullager AB skall

  • tillsammans med våra leverantörer ha en ledande position inom kvalitet, teknologi, tillförlitlighet och ekonomi, vår leveransnoggranhet och vår engagerade service övertygar kunden långsiktigt, vilket är grunden till företagets framgång.
  • Med ständiga förbättringar och mätbara kvalitetsmål både externt och internt upplevas som ett företag som satsar på kvalitet och långsiktighet.
  • Inrikta vårt arbete på ”ständiga förbättringar” med målet ”noll-fel” och präglas av åtgärder för förebyggande av fel inom alla områden.
  • Ha ett resultat av vårt arbete som måste vara fritt från fel – vid varje tid och vid varje arbetsplats inom vårt företag
  • Leverera våra produkter och tjänster med sådan kvalitet att kunden upplever dem prisvärda och vill fortsätta göra affärer med oss.
  • Samarbeta med partners som arbetar kvalitets- och miljömedvetet och som kan medverka till att vi uppfyller policy och kvalitetsmål.
  • Företagsledningen och alla medarbetare förpliktar sig att uppfylla denna kvalitetspolitik.